segregacjaZgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Środowiska  z dnia 29 grudnia  2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych  frakcji odpadów

wprowadzona została dodatkowa  oddzielna segregacja  w worki /pojemniki  koloru  NIEBIESKIEGO frakcji PAPIERU

Oznacza to, że właściciele nieruchomości obowiązani są segregować odpady komunalne  wytwarzane na terenie  swoich nieruchomości wg następujących zasad:

PAPIER -  worek/pojemnik niebieski

SZKŁO -  worek/pojemnik  zielony

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE worek/pojemnik  żółty

ODPADY BIODEGRADOWALNE I ZIELONE – worek/pojemnik brązowy

 

W załączeniu  nowa ulotka  SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH  „U źródła”  W GMINIE NOWY DUNINÓW


Dodatkowe  worki koloru NIEBIESKIEGO  przedsiębiorca będzie dostarczał  właścicielom nieruchomości na przełomie lipca i sierpnia.  Do tego czasu można segregować papier w  dowolny kolor worka.