ug_300W Nowym Duninowie i Soczewce odbywa się próba syren.

Trwa montaż nowych urządzeń alarmowych i ostrzegawczych.

Próba syren odbędzie się również w piątek i sobotę w godzinach popołudniowych.