boto0022Informacja o konsultacjach dot. propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Płocku, informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r, (tj. środa) w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Płocku, ul. Kolegialna 15, II piętro, pokój nr 226, odbędą się dni otwarte w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.

Konsultacje będą prowadzone w godz. od 900 do 1500, podczas konsultacji zostaną  zaprezentowane poszczególne karty do głosowania.

Wójt Gminy Nowy Duninów, serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Nowy Duninów do wzięcia udziału w konsultacjach.