dziensamorzadu„Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej. „ (podano za wikipedia.org).


Praca w samorządzie to wielkie wyzwanie. Wymaga nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim zaangażowania. Trudna, ale dająca wiele satysfakcji. Jej efekty dedykowane są wszystkim mieszkańcom gminy. Nam wszystkim, naszym dzieciom i wnukom.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim samorządowcom z gminy Nowy Duninów życzę wielu sukcesów.

Pamiętajmy jednak, że dzień ten jest świętem nie tylko tych, którzy zasiadają w gminnych radach. To święto całej społeczności. Wszystkich naszych mieszkańców,  którzy poprzez udział w wyborach samorządowych, działanie w sołectwach, szkołach, organizacjach i grupach niezrzeszonych przyczyniają się do kształtowania gminy, naszego samorządu.

Stąd wszystkim Państwu – mieszkańcom gminy Nowy Duninów dziękuję za zaangażowanie w nasze wspólne sprawy i życzę wytrwałości i satysfakcji z podejmowanych działań.

Mirosław Krysiak