Inauguracja Dnia Matki. Odświętnie. Otwierał ją polonez.