Wójt gminy ogłosił wczoraj przetarg na „Termomodernizację Zespołu Szkół w Nowym Duninowie” realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej można zapoznać się ze szczegółami tego zadania.

Zakres robót dotyczy budynku szkoły oraz sali gimnastycznej i obejmuje elementy architektury, elektryki (w tym instalację fotowoltaiczną), sanitarne. Planowany termin rozpoczęcia prac to czerwiec 2017 r.

“Zaplanowane zostały także drobne prace w szkole w Soczewce oraz naprawa ogrodzeń. Z drobniejszymi zadaniami na pewno zdążymy przed 1 września 2017 r. – mówi wójt. Termomodernizacji tak szybko nie da się ukończyć. Nie powinno to jednak utrudniać normalnej pracy uczniów i nauczycieli.”

zsz_projekt_termomoder_534