3 maja 2017 r., w przeddzień wspomnienia św. Floriana męczennika, w Święto Konstytucji 3 Maja w duninowskim kościele spotkali się strażacy ochotnicy z terenu gminy Nowy Duninów. Mszę św. w ich intencji odprawił Kapelan Gminny ks. Adam Łach. W imieniu samorządu podziękowanie oraz życzenia złożyli Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzak. Specjalne podziękowania odebrał z rąk kolegów druh Ryszard Misiak, który po 30 latach pracy w OSP Nowy Duninów przeszedł na emeryturę.

Pracownicy Urzędu Gminy w Nowym Duninowie oraz wszystkich jednostek podległych gminie przyłączają się do słów wójta gminy: „… życzymy Wam aby trud jaki podejmujecie był dla Was źródłem satysfakcji, powodem do dumy i uczuciem spełnienia. Niech zdrowie, powodzenie i szczęście nie opuszczają Was zarówno w czasie niebezpiecznych akcji, jak i w życiu osobistym, a św. Florian strzeże Was i Wasze rodziny.”

Druhowi Ryszardowi życzymy wiele dobrych dni na zasłużonej strażackiej emeryturze.


zdj. OSP Nowy Duninów