info16 listopada 2016 r. został powołany Pełnomocnik Starosty Płockiego do spraw Osób Niepełnosprawnych, do którego zakresu działania należy w szczególności:

  1. współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami pomocy społecznej, podmiotami gospodarczymi w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,
  2. reprezentowanie Starosty Płockiego w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. inicjowanie i uczestniczenie w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

ul. Otolińska 21 (V-piętro, pokój 511)

09-407 Płock

tel. 24/267-67-64

kom. 505 020 907

e-mail: starostwo@powiat.plock.pl

dni i godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30

Szczegóły: http://bip.powiat-plock.pl