Odznaczenie to odebrał dziś z rąk Wicewojewody Artura Standowicza. Towarzyszył mu Wójt Gminy Mirosław Krysiak.

Druha Mirosława Świetlika znają doskonale mieszkańcy Nowego Duninowa, ale warto przypomnieć:

Urodził się 8 kwietnia 1941 roku. W 1973 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Duninowie, w tym samym roku ukończył kurs prezesów i wiceprezesów Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 1979 do 1983 roku pełnił funkcję Komendanta Gminnego ZOSP RP w Nowym Duninowie. W 1982 roku podczas powodzi, która dotknęła ówczesne województwo płockie i Gminę Nowy Duninów brał udział w akcji ratunkowej. Mimo iż sam mieszkał na zagrożonym terenie, czuwał nad bezpieczeństwem innych mieszkańców gminy.

Następnie po powodzi jako zawodowy stolarz pracował przy niwelowaniu negatywnych skutków powodzi, przy odbudowie remizy strażackiej która została całkowicie zalana i zniszczona. Za swoja pracę zawodową w 1985 roku został odznaczony przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Złotą Odznaką – zasłużony dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.

Od 1986 roku do chwili obecnej pełni funkcję Sekretarza w Ochotniczej Straży Pożarnej w  Nowym Duninowie. Od 2007 roku pełni funkcję Skarbnika w Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowym Duninowie.

To wieloletni, aktywny działacz OSP. W swoim życiorysie strażaka ma wiele wyjazdów do pożarów i innych zdarzeniach. Dziś doświadczeniem i wiedzą dzieli się z młodymi. Wspiera ich i co wcale nie jest takie oczywiste, świetnie się z nimi rozumie.

Gratulujemy serdecznie i życzymy druhowi Mirosławowi Świetlikowi dużo zdrowia i nieustającego uśmiechu.