“Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim gospodarzom 13 sołectw gminy Nowy Duninów oraz członkom Rad Sołeckich pragnę gorąco podziękować za wielkie zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnych. Jesteście dobrymi gospodarzami i sąsiadami. Wyjątkowymi ludźmi, którzy nie skupiają się wyłącznie na swoich potrzebach. To rzadka wciąż cecha. Dzięki Wam jednak coraz więcej w naszej gminie ludzi, którzy patrzą szerzej, czują potrzeby innych, angażują się w sprawy lokalne.

Mam nadzieję, że przez kolejne lata będziemy mogli wspólnie budować przyszłość naszej gminnej wspólnoty, że wciąż będziemy mogli mieć wpływ na to jak wygląda nasze otoczenie i jak się w nim żyje.

Raz jeszcze, w imieniu samorządu gminy Nowy Duninów dziękuję Wam i życzę wielu sukcesów, dobrych pomysłów i siły, by je zrealizować.”

Mirosław Krysiak

Wójt Gminy Nowy Duninów


Do ciepłych słów Wójta kierowych do Sołtysów i Rad Sołeckich przyłączają się Radni Gminy Nowy Duninów oraz pracownicy Urzędu Gminy, GOPS-u i GOK-u. Wszystkiego najlepszego.


W Biuletynie Informacji Publicznej znajdziecie Państwo składy osobowe Rad Sołeckich: http://ugnowyduninow.bip.org.pl/?tree=44,So%C5%82ectwa