Są ustalenia dotyczące przyszłości nieruchomości po szkole w Lipiankach. Mieszkańcy opowiedzieli się za sprzedażą budynku z wydzieleniem m.in. części działki, na której stoi pomnik oraz część, na której zorganizowano boisko. Dochód ze sprzedaży nieruchomości, wg. ustaleń z mieszkańcami, ma być przeznaczony na realizację inwestycji zlokalizowanej w Lipiankach.