Rozpoczęliśmy wiosenne naprawy dróg gminnych. Na razie tylko w miejscach najtrudniejszych i w niewielkim zakresie, tj. punktowe uzupełnienia nawierzchni dróg miękkich lub ich miejscowe profilowanie. W przyszłym tygodniu zostanie wybrany dostawca kruszywa niezbędnego do dalszych napraw. Zaraz potem, o ile oczywiście warunki pogodowe pozwolą, wójt wyśle sprzęt w teren.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego w UG (tel. 24/261 02 36 wew. 110).