Mowa o odcinku w ciągu drogi gminnej łączącej się z drogą powiatową, łączącej Lipianki z Baruchowem, gminę Nowy Duninów z gminą Baruchowo, województwo mazowieckie z kujawsko – pomorskim. Z drogi tej korzystają intensywnie nie tylko mieszkańcy obu gmin, ale również goście odwiedzający jezioro Skrzyneckie.

W styczniu 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wójt wnioskuje do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie 50% wartości planowanych prac, która wg. kosztorysu wynosi 266.787,74zł. Mamy potwierdzenie, że wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej.

Planowany termin zakończenia prac w miesiącu październiku 2017r. Zakres rzeczowy zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej dogi o długości 340 mb, szerokość nawierzchni od 3,5 do 5m z utwardzonym poboczami szerokości 0,75 m.