W połowie marca br. przedszkolaki, nauczyciele oraz Pani Dyrektor zapraszają dzieci i rodziców na dzień otwarty do szkoły w Nowym Duninowie. Rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I.


Szczegóły dotyczące rekrutacji – Pobierz plik pdf. – Oddziały przedszkolne.

Do dnia 15 kwietnia 2017r. podane zostaną kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Nowy Duninów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2017/2018.


Szczegóły dotyczące rekrutacji – klasa I – pobierz plik pdf.

Do dnia 15 kwietnia 2017r. podane zostaną kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, do I klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Nowy Duninów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria, na rok szkolny 2017/2018.