Zima powoli się kończy. Czas zaktualizować gminne plany inwestycyjne i przystąpić do prac w terenie. Dlatego na ostatniej sesji Rady Gminy Wójt przedstawił stan przygotowań do realizacji inwestycji w roku 2017. Są to m.in.:

  • Termomodernizacja budynku szkoły w Nowym Duninowie
  • Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów.
  • Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Lipianki gm. Nowy Duninów
  • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
  • Budowa drogi gminnej w m. Lipianki
  • Zagospodarowanie terenu wokół stawów w parku zabytkowym w Nowym Duninowie

W zestawieniu znalazł się też projekt ścieżki pieszo-rowerowej Płock-Soczewka. Nie uzyskaliśmy zgody od Dyrekcji RZGW w Warszawie na pierwotną lokalizację ścieżki po koronie obwałowania, ale z projektu Wójt nie zrezygnował. Przedłożył skorygowaną koncepcję przebiegu ścieżki do akceptacji w GDDKiA w Warszawie. Mamy nadzieję, że opinia GDDKiA w Warszawie będzie pozytywna. Wtedy zostaną podjęte kolejne działania. Także dot. złożenia wniosku o dofinansowanie jego realizacji.

 

Jeśli mowa o inwestycjach na terenie gminy Nowy Duninów, warto wspomnieć o Marszałku Województwa Mazowieckiego Adamie Struziku. Niedawno, przez czytelników PortalSamorzadowy.pl został wybrany najlepszym Marszałkiem w Polsce. Miło jest wiedzieć, że Honorowy Obywatel gminy Nowy Duninów, współtwórca większości inwestycji ostatniej dekady na naszym terenie, został doceniony przez tak szerokie grono. Mamy nadzieję, że będziemy mogli stawiać następne  pamiątkowe tablice z logo Marki Mazowsze i herbem Województwa Mazowieckiego przy kolejnych .

O pozostałych inwestycjach niebawem.

Portal Samorządowy – wejdź