Najpierw było ślisko, teraz jest mokro. Opady deszczu i dodatnie temperatury powodują problemy na wielu drogach miękkich. Trudności występują m.in. na Placu Strażackim w Nowym Duninowie. Tworzy się tu zlewnia deszczówki z drogi wojewódzkiej i krajowej, bez możliwości dalszego jej odprowadzenia. Wójt stosuje doraźne środki, strażacy pomagaj w usuwaniu wody. Tym razem trzeba jednak użyć specjalistycznego sprzętu.

Prowadzimy rozmowy z zarządcami dróg krajowej i wojewódzkiej dot. poprawy stanu odwodnienia tych dróg – mówi wójt. W tym roku planujemy rozpocząć budowę kanalizacji w tym terenie, więc o systemowych rozwiązaniach odwodnienia Placu Strażackiego wcześniej trudno decydować. Musimy poczekać jeszcze trochę. To będzie bogaty w wydarzenia rok dla okolicznych mieszkańców i niestety, związany z utrudnieniami w poruszaniu się.