osp1proc534W gminie Nowy Duninów działa coraz więcej organizacji pozarządowych. Wśród nich strażacy ochotnicy. Tych, którzy nie rozliczyli się jeszcze z fiskusem prosimy o rozważenie możliwości przekazania 1% należnego podatku na rzecz OSP.

Wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazać nr KRS Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i wpisać cel szczegółowy, tj. wskazać konkretną jednostkę: z Nowego Duninowa, Lipianek lub Dzierzązny.

Nic nie tracimy, a poprawiamy kondycję finansową naszych OSP.

  1. We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego należy wpisać Nr KRS.
  2. Jeśli jest to oddział organizacji (np. w przypadku OSP) – w części “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać „Cel szczegółowy 1%” (tj. wpisać nazwę OSP oraz jej dokładny adres).

 Ochotnicze Straże Pożarne - Numer KRS: 0000 116 212.

Cel szczegółowy:

  • OSP Nowy Duninów, 09-505 Nowy Duninów, ul. Pl. Strażacki 1
  • lub OSP Lipianki, 09-505 Nowy Duninów, Lipianki 35
  • lub OSP Dzierzązna, 09-506 Soczewka, Dzierzązna 16.