Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zamieściło w RSO zalecenia dla mieszkańców woj. mazowieckiego, w związku z podwyższonym stężeniem substancji szkodliwych w powietrzu. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza czyli: dzieci i młodzież, kobiety w ciąży, osoby starsze, chorzy na astmę i alergicy powinni podjąć pewne środki ostrożności. Aktualne wyniki pomiarów na stronie WIOŚ.

Zalecenia dla ludności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni,
  • zaniechać palenia papierosów.