29 grudnia 2016 r. na XVII sesji Radni Rady Gminy jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2017 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Dokumenty te zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy w styczniu.

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podsumował krótko mijający rok. Przede wszystkim jednak mówił o najbliższych planach inwestycyjnych oraz inwestycjach już rozpoczętych. Ich zestawienie dostępne będzie na stronie internetowej oraz w najbliższym, wiosennym wydaniu “Z Życia Naszej Gminy”.

Za wspólną pracę Wójt podziękował m.in. sołtysom, Radnym, członkom organizacji społecznych, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy, którzy wspólnie budują dobry klimat w naszych wspólnotach i dbają o integrację mieszkańców. Podkreślił też ogromny wpływ dobrych relacji z partnerami zewnętrznymi. Są wśród nich m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Płocki, Zarządcy zasobów naturalnych i infrastruktury umiejscowionej w granicach naszej gminy.

Trudno byłoby realizować nasze plany bez ich przychylności i zrozumienia potrzeb mieszkańców – mówi Wójt. Myślę, że dobrymi pozostaną również relacje RZGW w Warszawie z naszym samorządem. Niezależnie bowiem od okoliczności, Wisła pozostanie i trudno wyobrazić sobie wspólne funkcjonowanie bez porozumienia i zrozumienia.

Za pośrednictwem naszego gminnego portalu życzę wszystkim Państwu dobrej zabawy sylwestrowej i wiele szczęśliwych chwil w nadchodzącym 2017 roku. Wiele lat pracy w samorządzie utwierdza mnie w przekonaniu, że mogę liczyć na zaangażowanie mieszkańców w nasze wspólne sprawy. Stąd wiara, że rok 2017 będzie czasem dobrym dla gminy Nowy Duninów.