Możliwości pozyskania środków na gminne inwestycje drogowe są coraz mniejsze. Pozyskanie tych, które w tej chwili są dostępne, obwarowane jest warunkami, które w przypadku znakomitej większości naszych dróg są bardzo trudne do spełnienia lub wręcz niemożliwe. Sukcesywnie jednak, od wielu lat nasze gminne drogi są budowane, modernizowane i remontowane. Zestawienie przeprowadzonych inwestycji drogowych znajdzie się w wiosennym wydaniu „Z Życia Naszej Gminy”.


parcelowa_0404zdj. archiwalne z roku 2008.


Teraz jednak słów kilka o inicjatywie mieszkańców Nowego Duninowa, a ściślej ul. Parcelowej. W 2008 roku samorząd zakończył tu budowę sieci kanalizacyjnej. Droga wymagała remontu po dwuetapowej budowie kanalizacji. Remonty prowadzone były na bieżąco. Udało się przebudować odcinek ul. Parcelowej od strony ul. Wierzbowej. Ze względu na własności prywatne z przewężeniem, ale asfaltowy. Trwały konsultacje z mieszkańcami dot. przekazania gruntów pod budowę dalszej części drogi. Nie we wszystkich wypadkach udało się osiągnąć porozumienie. Dziś sami mieszkańcy występują z inicjatywą. 2 listopada 2016 r. zorganizowali spotkanie, na które został zaproszony Wójt Gminy, pracownicy UG oraz Radni. Mieszkańcy reprezentowali byli w liczbie 27 osób. Znaczy to, że prawie wszystkie posesje przy nieutwardzonym odcinku drogi miały swoich reprezentantów. Zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę o powołaniu Społecznego Komitetu Mieszkańców ds. przebudowy wschodniego odcinka ul. Parcelowej w Nowym  Duninowie. Już w trakcie spotkania udało się wyjaśnić pierwsze sporne kwestie oraz uzyskać od obecnych mieszkańców wstępną deklarację przekazania gruntów pod budowę drogi.

Komitet reprezentowany będzie przez zespół roboczy w składzie:

  1. Przewodnicząca – Ewa Romańska
  2. V-ce przewodniczący – Andrzej Szymborski
  3. Sekretarz – Waldemar Zawadzki
  4. Członka zespołu – Zdzisław Pielat
  5. Członka zespołu – Piotr Milczarski

Zarówno Wójt gminy jak i nowo powołany Komitet zadeklarowali ścisłą współpracę.

„Cenne są inicjatywy płynące od samych mieszkańców – mówi Wójt. Najcenniejsze zaś te, gdzie prócz pomysłu, następuje aktywne włączanie się w projekt na każdym jego etapie. Mamy fundusz sołecki, z którego korzysta większość sołectw. Co prawda liczba mieszkańców angażujących się bezpośrednio w jego realizację nie jest najwyższa, ale rośnie z roku na rok. Nowy Duninów ma to szczęście, że jest tu bardzo aktywna grupa mieszkańców w różnym wieku. Jedni zajmują się sportem, inni wsparciem dla określonych grup społecznych lub po trochu wszystkimi aspektami życia w gminie. Warto przyłączyć się do nich. Mieszkańców zaś ul. Parcelowej będę mocno wspierał i wierzę, że uda nam się już w roku 2018 rozpocząć budowę pierwszego odcinka drogi.”