Odpowiedź, którą otrzymaliśmy z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej można określić w wielkim skrócie wyjaśnieniem tego, co jest nam dobrze znane od wielu lat, zakończonym dwu zadaniową informacją o braku możliwości „… doraźnego przeciwdziałania problemowi, jakim jest cykliczny nadmierny wylęg muchy Ochotki”. W podobnym tonie dotarła odpowiedź do Starostwa Powiatowego w Płocku.

Sezon wylęgu ochotki za nami, ale mamy świadomość, że problem wróci do nas za rok i w kolejnych latach – mówi wójt. To nie jest już lokalny kłopot. Plaga muchówek dotyczy coraz rozleglejszych terenów, w tym miasta Płocka. Musimy starać się o podjęcie zsynchronizowanych działań wielu instytucji i środowisk, które działają na Zbiorniku Włocławskim, zarządzają nim, są decydentami.

Wspierają nas w tych działaniach różne środowiska. Ostatnio dołączyli żeglarze i wodniacy, którzy 17 września br. spotkali się w Nowym Duninowie. Wystosowanie apelu to ich pierwszy krok.

Apel żeglarzy, wodniaków i mieszkańców – plik pdf.

Archiwum – wejdź.