kolektoryW związku z trwającym naborem wniosku w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza na spotkanie w dniu 30.06.2016 r. o godz.16.30,  które odbędzie się w budynku Zespołu Szkół w Nowym Duninowie  przy ulicy Gostynińskiej 1 (sala gimnastyczna) wszystkie osoby, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie oraz osoby które są zainteresowane realizacją instalacji w ramach konkursu. Wsparciem w ramach konkursu mogą zostać objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej). Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe informacje zostaną przekazane na spotkaniu.

Harmonogram spotkań

Harmonogram zebrań sołeckich wraz z omówieniem zadań planowanych do realizacji w ramach opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy Nowy Duninów na lata 2016-2026

 

Brwilno – w dniu 20.06.2016 (poniedziałek) godz. 18.30 – miejsce spotkania Brwilno 10

 

Duninów Duży – w dniu 21.06.2016 (wtorek) godz. 16.00 – miejsce spotkania Duninów Duży 19

 

Karolewo – Nowa Wieś – w dniu 22.06.2016 (środa) godz. 17.00 – miejsce spotkania Świetlica Sołecka w m. Nowa Wieś 1

Popłacin – w dniu 22.06.2016 (środa) godz. 19.30 – miejsce spotkania Świetlica Sołecka w m. Popłacin

 

Soczewka – w dniu 23.06.2016 (czwartek) godz. 17.00 – miejsce spotkania Szkoła Podstawowa w Soczewce

Dzierzązna – w dniu 23.06.2016 (czwartek) godz. 19.00 – miejsce spotkania Remiza Strażacka w m. Dzierzązna

 

Stary Duninów – w dniu 27.06.2016 (poniedziałek) godz. 16.30 – miejsce spotkania Stary Duninów 25

Wola Brwileńska – w dniu 27.06.2016 (poniedziałek) godz. 18.00 – miejsce spotkania Wola Brwileńska 1C

 

Kamion-Grodziska – w dniu 28.06.2016 (wtorek) godz. 16.30 – miejsce spotkania Kamion 6

 

Środoń – Brzezinna Góra – w dniu 29.06.2016 (środa) godz. 17.00 – miejsce spotkania Środoń 23

Trzcianno-Jeżewo – w dniu 29.06.2016 (środa) godz. 19.00 – miejsce spotkania Trzcianno 6

 

Nowy Duninów – w dniu 30.06.2016 (czwartek) godz. 18.00 – miejsce spotkania sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Nowym Duninowie