Po zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w trzech naszych OSP przyszedł czas na podsumowanie pięciu ostatnich lat przez Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Nowym Duninowie. Delegaci na zjazd spotkali się w minioną sobotę (21 maja 2016 r.) w Dzierząznie.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, Rady Gminy, Radna Rady Powiatu Ewa Kowalak. Nie zabrakło również przedstawiciela PSP, którą reprezentował Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku starszy brygadier Andrzej Borkowski.

Podziękowania dla członków dotychczasowego Zarządu złożył Mirosław Krysiak dotychczasowy Wiceprezes Zarządu. Zarówno Wiceprezes, jak i Komendant Gminny Krzysztof Keplin podkreślali potrzebę kontynuacji współpracy trzech naszych Ochotniczych Straży oraz wielkie zaangażowanie druhów ochotników. Nie tylko w sprawy związane z istnieniem swoich jednostek, ale również aktywne włączanie się w życie społeczności lokalnych  i współpracę z samorządem gminy. To owocuje i mam nadzieję, że będzie kontynuowane i rozwijane – mówił wójt gminy.

Jak wynika ze sprawozdań wszystkie jednostki w ciągu ostatnich lat zostały doposażone w niezbędny sprzęt, w tym OSP Nowy Duninów w nowy samochód bojowy. Także potrzeby w zakresie szkoleń są zaspokajane na bieżąco.

OSP Nowy Duninów, z racji przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jest jednostką, która najczęściej uczestniczy w zdarzeniach – mówi Mirosław Krysiak. Jednostka ta jest w czołówce OSP działających w KSRG, w powiecie płockim. Tak pod względem wyszkolenia, wyposażenia jak i dyspozycyjności, która sięga 100%. Pozostałe dwie jednostki, choć nie figurują w KSRG, także stoją na wysokim poziomie. Lipianki Dysponują średnim samochodem bojowym, który wykorzystywany jest szczególnie podczas gaszenia pożarów w okolicznych lasach. Dzierzązna nie ma takiego samochodu, ale w mniejszych zdarzeniach też jest dysponowana.

Prócz tego, że są wyszkolonymi strażakami ochotnikami, działają społecznie i są świetnymi gospodarzami. Dbają nie tylko o powierzony im sprzęt, ale również pozostały majątek.

W ostatnim czasie, właśnie w Dzierząznie, strażacy samodzielnie wykonali generalny remont pomieszczeń socjalnych w remizie. Wcześniej taki remont przeprowadzili druhowie z Nowego Duninowa. W najbliższej przyszłości także OSP Lipianki będzie najprawdopodobniej dysponowało świetlicą o podobnym standardzie.

Ochotnicze Straże Pożarne w naszej gminie to organizacje społecznie działające na wysokim poziomie, mające w swych szeregach nie tylko świetnych strażaków, ale jednocześnie społeczników. Są wszędzie tam, gdzie być powinni. Tak przy pożarach jak i inicjatywach związanych z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy. Wspierają nie tylko siebie nawzajem, choć często rywalizują zacięcie, ale potrafią współpracować z organizacjami pozarządowymi na terenie całej gminy, na rzecz wszystkich mieszkańców. Oby im zapału nie brakowało przez następne lata i obyśmy nie musieli wzywać ich na ratunek. A jeśli już się zdarzy, niech wracają z akcji w komplecie i bez szwanku.

Oto nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowym Duninowie:

Prezes – Mirosław Krysiak

Wiceprezes Paweł Milczarski

Komendant gminny – Krzysztof Keplin

Sekretarz – Anna Chojnacka

Skarbnik – Mirosław Świetlik

Członek prezydium – Dawid Rozwora

Członkowie zarządu: Grzybowski Arkadiusz, Kołodziejski Ryszard, Podleśny Paweł, Rozwora Adrian, Salamądry Jolanta, Szymański Marek.

 

Skład Komisji rewizyjnej:

Przewodniczący – Garwacki Andrzej

Wiceprzewodniczący – Kwiatkowski Zbigniew

Sekretarz – Starzyński Piotr

Członkowie: Myzia Wojciech, Kelman Piotr, Salamądry Krzysztof