Wójt GminyO drodze w Brwilnie Dolnym mówi się od dziesiątek lat. Spór między właścicielami nieruchomości wciąż trwał nierozwiązany. Wójt zdecydował się na zastosowanie specustawy drogowej.

Wyznaczenie drogi i umożliwienie dojazdu do nieruchomości to początek. Teraz trzeba zawalczyć o środki na budowę dobrej nawierzchni.

Dziś Wójt podpisał 2 wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jeden z tych wniosków dotyczy właśnie drogi po górkach w Brwilnie Dolnym. Kosztorys „Budowy drogi gminnej w m. Brwilno Dolne, gm. Nowy Duninów” opiewa na 445 tys. zł, z czego wnioskowana kwota dotacji to 282 tys. zł. Wg projektu budowany będzie na razie prawie kilometrowy odcinek szerokości 4,5 m. z kruszywa łamanego.

Lipianki. Droga nad jezioro SkrzyneckieDrugi złożony dziś wniosek o przyznanie pomocy w ramach wspomnianego programu to „Przebudowa drogi gminnej w m. Lipianki, gm. Nowy Duninów” (w stronę jeziora Skrzyneckiego) opiewa na 176 tys. zł. Kosztorys inwestycji (przebudowa 0,3 km odcinka o szerokości 3,5 – 5 m o nawierzchni asfaltowej) to kwota 277 tys. zł.

 

To tylko lokalne drogi, ale jakże ważne dla nas. Czasem ważniejsze od odległych autostrad.