W Soczewce niewiele jest wolnego miejsca pod zabudowę jednorodzinną lub usługową. Działki na ogół są już zagospodarowane, a właściciele rzadko decydują się na odsprzedaż. Jednym słowem – jest dość ciasno.

Wśród gestorów nieruchomości w Soczewce jest Komenda Główna Hufca ZHP. Zabudowane nieruchomości dawno temu gmina oddała harcerzom w wieczyste użytkowanie z przeznaczeniem na realizację ich statutowych zadań. Ostatnie lata nie były łaskawe dla ZHP. Ich aktywność na terenie Soczewki zmalała. Stąd zmiany. Trwa właśnie procedura, której efektem końcowym będzie wygaśnięcie użytkowania wieczystego jednej z nieruchomości zarządzanej dotychczas przez Komendę Główną Hufca ZHP. Druga nieruchomość pozostanie we władaniu harcerzy. O planach związanych z zagospodarowaniem nieruchomości położonej w centrum Soczewki, która wróci pod zarząd gminy będziemy informowali.