Takiej wiadomości nie można zostawiać na poniedziałek. Otóż, projekt przebudowy zapory bocznej zbiornika Włocławskiego w Nowym Duninowie, który trafił niedawno do nas do uzgodnień, będzie realizowany szybciej niż przypuszczaliśmy.  Wójt odbył dziś spotkanie z pełniącą obowiązki Dyrektora RZGW w Warszawie Panią Małgorzatą Moś i wrócił z bardzo dobrą dla nas informacją. Projekt, który obejmuje modernizację wschodniej części obwałowania, wszystko na to wskazuje, trafi do realizacji nie w 2017, ale jeszcze w tym roku. Inwestycję wycenia się na ponad 2 mln zł.


zapora_boczna_nduniow_2015

foto. zapora boczna w Nowym Duninowie