Rok szkolny 2020/2021 wielkimi krokami zbliża się ku końcowi. Plany dotyczące realizacji zajęć, także dodatkowych, imprez szkolnych i uroczystości były bogate. Niestety pandemia, tak jak w innych obszarach i tu uniemożliwiła realizację planów. Szkoły w Nowym Duninowie i w Soczewce ciągle są puste.

Tęsknimy za szkolnym gwarem, nawet za bólem głowy i codziennymi, zwykłymi szkolnymi sprawami – mówi Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie z filią w Soczewce pani Ewa Romańska. Tak na serio tęsknimy za uczniami. Nic nie zastąpi nam kontaktów z dziećmi, a nauczanie na odległość nie zastąpi nauczania w szkole, przy nauczycielu i wśród rówieśników.

Kadra pedagogiczna czeka wciąż na powrót do klas, do uczniów. Mamy nadzieję, że jeszcze przed wakacjami będziemy mogli odwiedzić zarówno uczniów SP w Nowym Duninowie jak i w Soczewce. Dziś jednak Wójt i pani Dyrektor Romańska niewiele rozmawiali na temat końcówki mijającego roku szkolnego. Zasiedli nad planem arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022.


wójt i dyrektor szkoły