01042021_bus_doortodoor534czyli projektem zwanym „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Od dziś, tj. 1 kwietnia 2021 r. pod nr tel. 242610236 przyjmujemy zlecenia przewozu.

Kto może skorzystać z wsparcia w zakresie przewozów? Każdy kto ukończył 18 lat oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument;
 • osiągnął wiek emerytalny;
 • porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach;
 • posiada ograniczoną możliwość poruszania się;
 • jest osobą niewidomą lub słabowidzącą;
 • jest osobą głuchą lub słabosłyszącą;
 • jest osobą głuchoniewidomą;
 • posiada niepełnosprawność psychiczną lub intelektualną,

Cel przejazdu  w ramach usługi door-to-door powinien być powiązany z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną lub zdrowotną.

Przewozy wykonywane są nieodpłatnie, od poniedziałku do piątku,  z wyłączeniem świąt i innych przewidzianych prawem dni wolnych od pracy, w godz. od 9:00 do 15:00.

Zgłoszenia potrzeby wsparcia w zakresie mobilności należy dokonać 4 dni przed planowanym przejazdem:

 • telefoniczne (tel. 24 261 02 36), w godzinach pracy Urzędu Gminy w Nowym Duninowie;
 • drogą mailową, na adres ug@nowyduninow.info.pl;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów;
 • osobiście w siedzibie Urzędu, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

TU można pobrać formularz zgłoszenia – WEJDŹ

Przygotowywana jest też aplikacja, która umożliwi złożenie zamówienia przez internet. O jej uruchomieniu poinformujemy.

Więcej informacji w zakładkach dotyczących projektu Door-to-door.

Zapraszamy.