Blisko 80 mieszkańców gminy Nowy Duninów będzie mogło w 2021 r. skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak, ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2021 roku”.

Program skierowany jest do osób w wieku  50 r.ż. i więcej, z rozpoznaniem choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Do programu kwalifikować będzie lekarz POZ lub specjalista rehabilitacji.

Zakłada się, że zabiegi indywidualne z fizjoterapeutą prowadzone będą przez 5 dni w tygodniu, średnio 4 rodzaje zabiegów dziennie, przez okres 2 tygodni (w sumie średnio 40 zabiegów dla każdego pacjenta).

Rehabilitacja lecznicza odbywać się będzie na podstawie wcześniej opracowanych przez fizjoterapeutę indywidualnych planów rehabilitacji.

O terminie rekrutacji do programu i realizatorze świadczeń  będziemy informować.

Przewidywany koszt realizacji programu wynosi 68 900,00 zł., z czego 76,87% środków dofinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.