Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Nowy Duninów. Nowe stawki, nowe formularze deklaracji i harmonogram na rok 2021. Warto zajrzeć do Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka Gospodarka odpadami lub kliknąć na baner po prawej stronie.

Złóż deklarację pobierz formularz:

  • DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – pobierz plik
    DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – pobierz plik