„Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie poprzez budowę skoczni w dal oraz strefy workout” rozpoczęta.

Kto jest wykonawcą? W postępowaniu o udzielenie zamówienia (ogłoszenie z dn. 29.10.2020 r.) wybrano ofertę firmy REDOPOL Sp. z o.o. z Poznania, która działa już w terenie.

Prócz strefy workout przy szkole w Nowym Duninowie powstanie skocznia w dal, chodniki, ławeczki, oświetlenie solarne. Rozbudowany też będzie system monitoringu. Całość zadania to koszt 97 662,00 zł, z czego 75% (ponad 73 tys. zł) pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego. Umowa o udzielenie pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” została podpisana z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem 17 sierpnia 2020 r. Dziś jeszcze nie widać specjalnie efektów, ale za 2 tygodnie teren przy szkole zmieni znacznie swoją formę.


Prawda, że turystyczna altanka świetnie wpisała się w całość? Takie dwie funkcjonują już czas jakiś w Soczewce. Wszystkie wybudowało Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, a sfinansowane zostały w ramach inicjatywy LEADER (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020).