Jakiś czas temu informowaliśmy o rozpoczynającej się inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie naszej gminy (http://nowyduninow.info.pl/?p=10889). Ankieterzy, zabezpieczeni w środki ochrony i przeszkoleni w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, są już w terenie i pukają do kolejnych drzwi. Ze względu jednak na stan epidemiczny w kraju prosimy państwa o skorzystanie z dostępnych narzędzi: wypełnienia i przesłania ankiety w wersji elektronicznej (http://ankietanowyduninow.pl).


zdj. rok 2013/2014 – zmodernizowano kotłownie w budynku komunalnym w Nowym Duninowie, a następnie w szkołach w Nowym Duninowie i w Soczewce.


Wójt Gminy Nowy Duninów informował już, ale raz jeszcze powtórzymy – prowadzona właśnie inwentaryzacja wynika z obowiązku i jest w całości finansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Szerzej o tym w dołączonej ulotce – pobierz ulotkę.

Prócz obowiązku, zabieg ten pozwoli samorządowi gminy zaplanować i oszacować ewentualne koszty wymiany źródeł ogrzewania u mieszkańców.


W wyniku przeprowadzenia przez Gminę zapytania ofertowego na wykonanie inwentaryzacji, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy WM Development z Lublina. W dniu 7 października 2020 podpisaliśmy z w/w firmą umowę na wykonanie zadania.

Inwentaryzację przeprowadzą ankieterzy firmy WM Development. Osoby te będą posiadać imienne upoważnienia z numerem pesel, podpisane przez Wójta Gminy Nowy Duninów, a także środki ochrony osobistej ze względu na panującą obecnie pandemię COVID-19.

Wiarygodność ankieterów oraz uzyskanie dodatkowych informacji będzie można uzyskać  w Urzędzie Gminy Nowy Duninów pod   24/2610236 wew. 110 w godz. od 7.00 – 15.00, w środy od 9.00 do 17.00.

ANKIETA ONLINE do wypełnienia znajduje się na stronie internetowej: http://ankietanowyduninow.pl – wejdź i wypełnij. Pomoc uzyskacie państwo pod nr telefonu: 507 048 330.

WAŻNE !

Jeżeli nie macie państwo możliwości udzielenia informacji osobom przeprowadzającym inwentaryzację lub wypełnienia ankiety online, można pobrać ankietę w formacie pdf – pobierz, wypełnić ją ręcznie, zeskanować i wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ankietanowyduninow@onet.pl