Rok 2020 w oświacie to zupełnie nowa rzeczywistość. Rzeczywistość „covidowa”, która narzuciła wszystkim takie ograniczenia, o których nikt z nas nie śnił. Brak uczniów i nauczycieli w klasach, brak bezpośrednich kontaktów, etc. Okazało się, że nauczanie wyłącznie za pomocą technik multimedialnych nie zastąpi uczniom bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i rówieśnikami. Że należy wykorzystywać zdobycze technologiczne, ale nie zastąpią one kontaktu z drugim człowiekiem, że szkołę tworzą nauczyciele i uczniowie – razem.
Dzień Edukacji Narodowej 2020 też inny niż dotychczas, ale życzenia dla nauczycieli i wspomnienie o tych, których spotkaliśmy na swej drodze nie mniej serdeczne.
Jak mówi Pani E. Romańska Dyrektor SP w Nowym Duninowie z filią w Soczewce, trochę przykro, że nie można go obchodzić jak zwykle. Zawsze dzień przed tym świętem dzieci przygotowywały dla swoich nauczycieli i wychowawców montaż słowno – muzyczny. Prezentowały go razem na sali gimnastycznej jednej i drugiej szkoły. To był jeden z najpiękniejszych apeli w roku. Wczoraj w mocno okrojonej formie dzieci złożyły życzenia nauczycielom, a i rodziców nie można było zaprosić do szkoły.

Wójt na chwilę spotkał się z panią dyrektor i na jej ręce z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty.
Przed nauczycielami i uczniami wciąż bardzo trudny czas – mówi wójt. Razem z kolegami samorządowcami wspieramy jednych i drugich, ale to ich przede wszystkim dotyczą problemy związane z panującą epidemią, wprowadzonymi obostrzeniami. To dyrekcja szkoły musi podejmować codziennie trudne decyzje i przy tym mieć na względzie nie tylko edukację dzieci, ale bezpieczeństwo ich, ich najbliższych i swoich pracowników.
Do życzeń Wójta Mirosława Krysiaka przyłączają się radni i sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy, GOPS-u, GOK-u i Biblioteki. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzą pracownikom oświaty z gminy Nowy Duninów tradycyjnie wszystkiego najlepszego. Razem z życzeniami ślemy do Was podziękowania i słowa wsparcia.