Trwa wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy przed piątkową sesją. W Piątek sesja Rady Gminy zaplanowana jest w większej sali, tym razem Radnych i sołtysów gościć będzie OSP Dzierzązna. Będzie to też okazja zaprezentowania, wcale niebagatelnych osiągnięć drugów strażaków.

Porządek obrad podamy jutro.


W przerwie posiedzenia Komisji Wójt, Przewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji RG spotkali się z przedstawicielami Zarządu LKS Wisła Nowy Duninów. omówiono kilka istotnych spraw związanych z realizacją powierzonego Klubowi zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu.