O pożarze Domu Pomocy Społecznej “Nad Jarem” w Nowym Miszewie media informowały szeroko. Było to nie tylko przykre zdarzenie, ale także trudne do opanowania ze względów logistycznych. Przede wszystkim w jednej chwili stało się tragedią dla mieszkających tam podopiecznych. Strażacy z OSP w Nowym Duninowie i OSP Dzierzązna byli w tych dniach z mieszkańcami i opiekunami.

Nadzór nad tą placówką sprawuje Starosta Płocki poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Stąd postanowił podziękować strażakom za ich bezinteresowność, obecność i fachowe wsparcie przy gaszeniu pożaru i później przy zabezpieczaniu pogorzeliska. Jedną z form podziękowania druhom z OSP Nowy Duninów i OSP Dzierzązna jest wsparcie finansowe w kwocie 1000 zł. OSP Nowy Duninów za tę kwotę zakupiła lampę ostrzegawczą LED BPFL 91 do łodzi, którą dysponują. OSP Dzierzązna przeprowadziła remont samochodu specjalnego.

tablica informująca o dotacji ze środkó powiatu płockiego