W tych lokalizacjach ma powstać nowa infrastruktura rekreacyjno – sportowa. Przy wsparciu merytorycznym wójta i pracownika Urzędu Gminy działacze GKS FALA i druhowie OSP Dzierzązna złożyli wnioski o dofinansowanie w 95% trzech projektów. Wnioski trafiły do LGD „Aktywni Razem” w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Oto zestawienie przygotowane przez kierownika referatu Rozwoju Gospodarczego UG:

  1. Wniosek składany przez Gminny Klub Sportowy “Fala” Nowy Duninów

Nazwa zadania „Budowa strefy wypoczynku z elementami ochrony klimatu w m. Nowy Duninów””

Podstawowe elementy:

– wykonanie dojścia z kostki betonowej

– utwardzenie placu z kostki betonowej

– montaż leżaków z betonu architektonicznego wraz z listwami drewnianymi

– montaż stolika do gry w szachy/warcaby

– montaż oświetlenia solarnego

– nasadzenia krzewów

– montaż elementów małej architektury: śmietniczka, stojak rowerowy, tablica informacyjna

 

Wartość projektu 59 314,05zł

Wnioskowana kwota dofinansowanie 56 348,00zł (95%)

  1. Wniosek składany przez Gminny Klub Sportowy “Fala” Nowy Duninów

Nazwa zadania „Zagospodarowanie skwerku z elementami ścieżki historyczno-edukacyjnej w m. Soczewka”

Podstawowe elementy:

– wykonanie dojścia z kostki betonowej

– montaż stolika do gry w szachy/warcaby

– montaż oświetlenia solarnego

– nasadzenia krzewów

– montaż elementów małej architektury: śmietniczki, ławki, stojak rowerowy, tablice informacyjna jako element ścieżki historyczno-edukacyjnej

Wartość projektu 54 931,72zł

Wnioskowana kwota dofinansowanie 52 185,00zł (95%)

  1. Wniosek składany przez OSP Dzierzązna

Nazwa zadania „Zagospodarowanie wielofunkcyjnego terenu wypoczynku i rekreacji z elementami edukacji ekologicznej w m. Dzierzązna”

Podstawowe elementy:

– wykonanie nawierzchni boiska trawiastego

– montaż 2 szt. bramek aluminiowych treningowych

– montaż zestawu do gry w siatkówkę

– wykonanie małego placu zabaw

– wykonanie siłowni zewnętrznej

– montaż oświetlenia solarnego

– nasadzenia krzewów

– montaż elementów małej architektury: śmietniczka, ławki, stojak rowerowy, tablica informacyjna

Wartość projektu 79 287,51zł

Wnioskowana kwota dofinansowanie 75 323,00zł (95%)