Samorząd województwa mazowieckiego poprzez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zawiaduje drogą wojewódzką nr DW 573, czyli jednym z naszych głównych ciągów komunikacyjnych. Po ostatnim remoncie nawierzchni, korzystanie z drogi jest komfortowe. Został niewielki odcinek do poprawienia. Jego część jest właśnie remontowana. Odzyskany destrukt, w ramach porozumienia, trafił na drogę gminną w Lipiankach.

- Współpraca z zarządcami, zarówno krajowej DK62, jak i wojewódzkiej DW573 od wielu lat układa się bez zarzutu – mówi wójt. – Dzięki temu jesteśmy w stanie optymalnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowników tych dróg.  W ty miejscu informujemy, że sprawa, wspólnej z GDDKiA w Warszawie, budowy brakujących odcinków chodnika przy DK62 jest aktualna i procedowana. Budowa ronda w ciągu DK573 w Nowym Duninowie też aktualna.


Na zdjęciach m.in. remont drogi gminnej w Lipiankach wykonany dzięki uprzejmości Samorządu Województwa Mazowieckiego, który nieodpłatnie przekazał samorządowi gminy Nowy Duninów materiał do wbudowania. I tak mamy pół kilometra drogi dobrze wyremontowanej.

Kolejny odcinek drogi gminnej w Lipiankach będzie budowany także z udziałem samorządu województwa mazowieckiego w ramach przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej w m. Lipianki – Etap I”. Zadanie będzie finansowane w połowie przez samorząd gminy i w połowie przez samorząd województwa w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- Program ten, jak niejednokrotnie podkreślał Adam Struzik - od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych, bo koncentruje się na wiejskiej infrastrukturze drogowej, na remonty której samorządom lokalnym często brakuje środków.

Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem został już podpisana. Przed nami procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę i realizacja.