Plakat rachmistrz 1Spis rolny rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada. Akcją objęte będą wszystkie gospodarstwa rolne (ok. 84 tys.). Jego głównym celem jest zebranie aktualnych informacji o rolnictwie w Polsce. Udział gospodarstw w spisie jest obowiązkowy.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
  • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
  • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne

Zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów terenowych przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1,  do 8 lipca 2020 r.

Procedura naboru

Więcej na temat PSR