Wczoraj dotarł do Nowego Duninowa pokaźny transport produktów żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie kryła zadowolenia.

- To największa z dotychczasowych dostaw – mówi Izabela Kozłowska – Przyda się na pewno, bo dawno nie przekazywaliśmy naszym mieszkańcom tego typu wsparcia. Czekali na ten transport, tak jak my. Korzystając z okazji dziękuję Państwu Barbarze i Włodzimierzowi Kalwasińskim za pomoc w rozładowaniu produktów, ks. Proboszczowi z Nowego Duninowa za ich zmagazynowanie i pracownikom Urzędu Gminy, których Pan wójt oddelegował do pracy przy przyjęciu transportu.

Nad sposobem dystrybucji do mieszkańców GOPS i wójt jeszcze się zastanawiają. Nikt z nich nie chciałby narażać kogokolwiek na zakażenie wirusem, ale zapewniają, że nie będą długo czekali z podjęciem decyzji.


bank_zywnosci_534


Warunkiem skorzystania z ww. Programu jest dochód, który nie przekracza:

-1402 zł. dla osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe,

-1056 zł. na osobę w rodzinie

Zgłoszenia przyjmowane są przez pracowników GOPS-u telefonicznie i mailowo. Telefon kontaktowy: 24/261 14 14, e-mail: gopsduninow@wp.pl

Aktualne informacje dotyczące pomocy społecznej: http://duninow.naszops.pl