ug_infoKOMUNIKAT dotyczący zasad liczenia terminów w postępowaniu administracyjnym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19.

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – zwana w dalszej treści ustawą COVID-19, zaszły następujące zmiany w zasadach liczenia terminów administracyjnych - pobierz tekst komunikatu (plik pdf)