ug_mk534OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU KONSERWATORA!

Wójt Gminy Nowy Duninów zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnych w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Wymagania: wykształcenie średnie lub zawodowe.

Preferowany kierunek : monter instalacji sanitarnych.

Preferowane umiejętności: uprawnienia elektryczne grupy min. G1 oraz posiadanie prawa jazdy kat. B+E

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności :

1)       obsługa, konserwacja oraz usuwanie drobnych awarii kotłowni w budynku komunalnym;

2)       obsługa, konserwacja oraz usuwanie drobnych awarii oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Nowym Duninowie i Duninowie Dużym wraz z ujęciami wody w m. Duninów Duży oraz Trzcianno;

3)       obsługa, konserwacja oraz usuwanie drobnych awarii pompowni strefowych  w miejscowościach Nowy Duninów, Wola Brwileńska, Soczewka, Popłacin, Karolewo.

4)       nadzór nad pracownikami zatrudnianymi sezonowo w ramach programów realizowanych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Pan Krzysztof Piłatowicz pod nr tel. 24 261 02 36 wew. 110 lub 600 970 780.

Można też dzwonić do Pani Katarzyny Stawickiej Sekretarz Gminy pod nr tel.: 512 372 511