Ostatni dzień karnawału! To dziś właśnie. Co Państwo planują w związku z powyższym? Emeryci z Koła nr 17 w Nowym Duninowie tak oto zorganizowali sobie ostatkowe popołudnie. Sali, jak zwykle, użyczyła OSP w Nowym Duninowie.
Dziś też legitymacje członkowskie z rąk wójta i Pani Prezes odebrało kilku nowych członków Koła. I tak rozbudowało się nasze duninowskie Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów do 39 członków. Odwiedziła ich też Radna Powiatu Płockiego Ewa Kowalak, która mocno wspiera działania naszych lokalnych organizacji. Dziękujemy za zaproszenie i życzymy Wam wielu lat w takiej kondycji jak na filmie. Szczególne słowa uznania dla najstarszych członków, prawie 90-letnich. Jak widać taniec to najlepsza i najprzyjemniejsza forma usprawniania