ug_wykrzyknikWażna informacja dla mieszkańców Duninowa Dużego i Lipianek:

Po przeprowadzeniu badań kontrolnych wody z wodociągu gminnego stwierdzono nieznaczne przekroczenia norm. W związku z powyższym prosimy nie stosować surowej wody do celów spożywczych. Woda z wodociągu gminnego w Duninowie Dużym i Lipiankach nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.
Prosimy o udostępnienie i w miarę możliwości poinformowanie sąsiadów.
W tej chwili zostały już podjęte działania zmierzające do przywrócenia zdatności wody. Czekamy na wyniki powtórnych badań kontrolnych. Będziemy Państwa informowali.