XII sesja Rady Gminy zakończona. Radni przyjęli zaproponowany przez wójta budżet na rok 2020 jednogłośnie.

Więcej informacji , m.in. projekt uchwały budżetowej na rok 2020, zestawienie inwestycji z roku 2019 na stronie: https://posiedzenia.pl/nowyduninowWójt gminy Mirosław Krysiak – fragment sprawozdania przygotowanego na XII sesję Rady Gminy.