Archive for Styczeń, 2021

Można zaoszczędzić i nie wyłączać

lampa_osiedlowa300Na oświetlenie uliczne wydajemy z budżetu gminy  ok. 300 tys. rocznie. To duże pieniądze, ale każdy z nas, choćby ze względów bezpieczeństwa, chciałby mieć dobrze oświetlone ulice i place. Jak zmniejszyć koszty i nie wyłączać świateł? W ubiegłym roku Wójt podpisał umowę dotyczącą modernizacji części oświetlenia ulicznego. Rozpoczęliśmy od modernizacji obwodów, które w okresie letnim włączone są przez całą noc w Nowym Duninowie i Soczewce.

Dziś firma Usługi Elektryczne – Wiesław Jabłoński z Płocka rozpoczęła wymianę lamp i wysięgników. W sumie, w najbliższym czasie 130 sztuk opraw sodowych zostanie zastąpione oprawami typu LED.

Wójt zatrudni kierowcę

Wójt zatrudni kierowcę do przewozu osób niepełnosprawnych.

Informacji szczegółowych o warunkach zatrudnienia udzieli państwu sekretarz gminy Katarzyna Stawicka pod nr tel. 608 121 765 lub 24/ 2610236 wew. 103.

Wymagane jest prawo jazdy kat. B. Mile widziane prawo jazdy kat. D.

zatrud_kierowca_534

Rehabilitacja start

Blisko 80 mieszkańców gminy Nowy Duninów będzie mogło w 2021 r. skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak, ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2021 roku”.

Program skierowany jest do osób w wieku  50 r.ż. i więcej, z rozpoznaniem choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Do programu kwalifikować będzie lekarz POZ lub specjalista rehabilitacji.

Zakłada się, że zabiegi indywidualne z fizjoterapeutą prowadzone będą przez 5 dni w tygodniu, średnio 4 rodzaje zabiegów dziennie, przez okres 2 tygodni (w sumie średnio 40 zabiegów dla każdego pacjenta).

Rehabilitacja lecznicza odbywać się będzie na podstawie wcześniej opracowanych przez fizjoterapeutę indywidualnych planów rehabilitacji.

O terminie rekrutacji do programu i realizatorze świadczeń  będziemy informować.

Przewidywany koszt realizacji programu wynosi 68 900,00 zł., z czego 76,87% środków dofinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

GBP zaprasza na spotkanie z K. Zanussim

50221146_2023305601303650_2188157701257691136_oW imieniu Pani Krysi kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie oraz Oddziału Doboru i Selekcji Księgozbiorów i Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek serdecznie zapraszamy na transmisję spotkania online z Krzysztofem Zanussim, które odbędzie się dziś (11 stycznia) o godzinie 17.00 w bibliotece na Koszykowej.
Relacja live ze spotkania będzie dostępna na stronie: www.koszykowa.pl

fot. Bartosz Kałużny / Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ/ źródło https://www.facebook.com/KrzysztofZanussiBlog/

Sesja budżetowa oraz najbliższe plany.

Go to Top