Archive for grudzień, 2020

Wesołych Świąt

Wigilii opłatkiem pachnącej, ze spełnionym marzeniem życzą: Mirosław Krysiak wójt gminy, Radni Rady Gmina Nowy Duninów oraz pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce, Gminnej Biblioteki Publicznej i Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie z filią w Soczewce.

Wesołych Świąt!


Nowy Duninów – Trzcianno.

Zima, Święta, a w Urzędzie Gminy wyjątkowo gorący czas. Inwestycje, budżet, wnioski, projekt door-too-door, etc.

Wśród wielu pilnych zadań jest projekt przebudowy drogi gminnej w m. Nowy Duninów – Trzcianno (przedłużenie ul. Wierzbowej).


 

„Równocześnie przygotowujemy wniosek o dofinansowanie przebudowy ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – mówi wójt. Ostatnio z tych samych środków Marszałek Województwa Mazowieckiego pomógł nam w sfinansowaniu budowy drogi gminnej w Lipiankach.

W 2021 roku planowana jest realizacja I etapu prac przy przebudowie drogi do Trzciannego na odcinku ok. 370 mb. Szacunkowa wartość prac to kwota 250 000 zł. Z tego 50 % może dofinansować Marszałek. Trudno jest mi wyobrazić sobie, co będzie, jeśli kiedyś zabraknie środków ze źródeł zewnętrznych, wsparcia samorządu województwa, a przede wszystkim z Unii Europejskiej.”

Przebudowa będzie polegała m.in. na wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego, nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 8 cm i szerokości 3,5 m (dodatkowo mijanka szer. 5,0 m). Planowane jest też wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa kamiennego.

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

24 grudnia 2020 r. UG nieczynny

ug_grudzien_2020_30024 grudnia 2020 r. (czwartek) Urząd Gminy w Nowym Duninowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz kasa Banku Spółdzielczego w Nowym Duninowie będą nieczynne.

W środę, 23 grudnia 2020 r. do wymienionych placówek zapraszamy w godzinach od 9.00 do godz. 13.00.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy i życzymy zdrowych, wesołych Świąt.


Zgadujemy – o czym mówią dzieci. Przyłącz się.


Otrzymaliśmy dziś wiadomość takiej oto treści: “(…) zachęcam oczywiście do wzięcia udziału w konkursie, może uda się odgadnąć o czym mówią moje małe orzełki .
Pozdrawiam Kasia Szymkowiak”

Do wiadomości załączony był link do poniższego filmu. Poznajecie “orzełki” z gminy Nowy Duninów ?
Obejrzyjcie film i jeśli zgadniecie o czym mówią dzieci, wyślijcie SMS z odpowiedzią. Na zielonym plakacie zamieszczonym wczoraj znajdziecie wszystkie niezbędne informacje.
ty w skrócie:
Żeby wziąć udział w konkursie należy:
odgadnąć co najmniej 3 zagadki, o czym mówią dzieci,
– wysłać SMS, w treści zamieszczając poprawne odpowiedzi wraz z numerem zagadki oraz swoje imię i nazwisko. Nie podanie imienia i nazwiska dyskwalifikuje uczestnika z konkursu. Odpowiedzi przesyłamy na numer tel.
506613534 (koordynator konkursu Gminy Nowy Duninów)
668824006 (koordynator konkursu Gminy Bielsk),
– na poprawne odpowiedzi czekamy do dnia 18.12.2020r. do godz. 18.00,
– liczy się kolejność i poprawność nadesłanych odpowiedzi,
– uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)”

Go to Top