Archive for Sierpień, 2020

Dostałeś list z GUS ?

Sailing Days

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

spisrolny.gov.pl
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.
Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.
Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.
Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):
– użytkowanie gruntów;
– powierzchnia zasiewów;
– zwierzęta gospodarskie;
– nawożenie;
– ochrona roślin;
– budynki gospodarskie;
– ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;
– działalność gospodarcza;
– struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;
– aktywność ekonomiczna;
– chów i hodowla ryb.

Szczegółowy opis poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376

WAŻNE! W spisie nie będzie pytań o majątek rolników ani o wysokość dochodów. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.
Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!

Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego.


Pakiet 2 infolinia spisowa - grafika do wpisu_534


We wrześniu infolinia umożliwi również przeprowadzenie spisu przez telefon. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy z ważnych powodów nie skorzystają z obowiązkowego samospisu internetowego, będą mogli spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Baza sportowa i rekreacyjna rozrasta się

17 sierpnia br. Wójt podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na kwotę 99.375,00 zł. Kwota ta, to 75% całkowitych kosztów budowy infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie. Mowa tu o strefie workout i skoczni w dal. Będzie też oświetlenie, ławeczki, etc. Czasem wójt, chwile refleksji kwituje mówiąc, że całość infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w naszej gminie, to żywy pomnik samorządności i jednocześnie symbol współpracy samorządu gminy i województwa. Coś w tym jest. Gdybyśmy mieli budować te obiekty z własnego budżetu, długo jeszcze musielibyśmy czekać na taki efekt.


A to nie koniec. Złożone przez GKS Fala Nowy Duninów i OSP Dzierzązna, przy wsparciu wójta i pracowników Urzędu Gminy, wnioski na budowę stref rekreacji przeszły pozytywnie pierwszy etap oceny w LGD „Aktywni Razem” plasując się na liście projektów do dofinansowania na pierwszych miejscach. Są to:

  • W Nowym Duninowie – Budowa strefy wypoczynku z elementami ochrony klimatu (przy szkole);
  • W Soczewce – Zagospodarowanie skwerku z elementami ścieżki historyczno-edukacyjnej (w okolicach nowego skwerku);
  • W Dzierząznie – Zagospodarowanie wielofunkcyjnego terenu wypoczynku i rekreacji z elementami edukacji ekologicznej (przy strażnicy OSP).

Kosztorys tych trzech projektów to 187.856,00 zł. Wniosek o dofinansowanie opiewa na 95% tej kwoty.

Nie jest prosto pozyskać dofinansowanie, które pokryje 95% kosztów. Dlatego tak bardzo zależy nam wszystkim, żeby sfinalizować wspomniane nasze pomysły umową z samorządem województwa i korzystać ze świetnie zorganizowanych przestrzeni.

Go to Top