Archive for Maj, 2019

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo mieszkańców, w tym bezpieczeństwo związane z drogą krajową nr 62 od zawsze było i pozostaje tematem najważniejszym dla samorządu gminy. I nie jest to frazes. Tak po prosu jest, bo Radni wielu kadencji wstecz, jak i obecnej oraz wójt, mieszkają tu.

Droga krajowa, droga wojewódzka i drogi powiatowe zarządzane są odpowiednio przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzki i Powiatowy Zarząd Dróg.  Samorząd gminy monitoruje ich stan, stara się ściśle współpracować z Zarządcami, a nawet uczestniczyć w inwestowaniu. Ze względu na mieszkańców wójt zabiegał o szeroką współpracę z Zarządcą Drogi Krajowej, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, dlatego współfinansowaliśmy z budżetu gminy budowę drogi powiatowej Nowy Duninów – Kamion – Grodziska, dlatego przejęliśmy na stan gminy drogę od powiatu (ul. Wierzbowa w Nowym Duninowie). Dlatego właśnie, że zależy nam wszystkim na naszym bezpieczeństwie, partycypowaliśmy w kosztach budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 62, których budowa, jak Państwo wiecie przebiegała z utrudnieniami. Stąd brakuje kilku odcinków chodnika. W sprawie uzupełnienia tych odcinków i budowy chodnika Nowy Duninów – Stary Duninów trwały dość długie rozmowy z Zarządcą. W ubiegłym roku wójt podpisał porozumienie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dot. sfinalizowania budowy brakujących odcinków chodnika przy DK62 na obszarze naszej gminy. Zgodnie z zapisami porozumienia jego realizacja przewidziana jest do roku 2023. Po stronie gminy zapisano koszty projektowania (prace w toku), GDDKiA natomiast, zgodnie z podpisanym porozumieniem i kompetencjami, podjęła się budowy. W tym miejscu warto wspomnieć, że taka  współpraca nie jest sprawą oczywistą.

Wspomniane porozumienie dotyczy również budowy ścieżki rowerowej Popłacin – Soczewka. Jej projekt przygotowaliśmy w ramach RIT, jako przedłużenie płockiej ścieżki. Niestety, Wody Polskie nie zgodziły się na jej przebieg po wałach. Zmieniliśmy koncepcję, do której przychyliła się GDDKiA w Warszawie. Ścieżka jest projektowana przy drodze krajowej nr 62 w Popłacinie (dalej przez Brwilno do Soczewki).

Na załączonym zdjęciu czytają Państwo kolejną już odmowną odpowiedź (pismo wójt wystosował z początkiem stycznia br.) z Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego na prośbę samorządu w sprawie instalacji fotoradarów w Nowym Duninowie i Popłacinie.

Będą kolejne prośby. Samorząd gminy jednak samodzielnie nie może ustawić fotoradarów. Tak jak nie może prowadzić inwestycji na terenach nie należących do gminy.

Na DK 62 w obszarze gminy Nowy Duninów obowiązuje w znakomitej większości ograniczenie prędkości, bo jest to teren zabudowany. Sami, kilka lat temu zwracaliśmy się z prośbą o takie ograniczenie w Woli Brwileńskiej. Korzystając z tej drogi i każdej innej, miejmy na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych.


Stan alarmowy, ale Wisła nam nie zagraża.

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego i alarmowego na rzece Wiśle w powiecie płockim oraz niekorzystnymi prognozami hydro-meteorologicznymi dla regionu, Starosta Płocki w dniu 28 maja 2019 r. ogłosił stan alarmu przeciwpowodziowego dla miast i gmin Wyszogród i Gąbin oraz gmin Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice, Nowy Duninów.
Na obszarze gminy Nowy Duninów Wisła nie zagraża. Stan wody jest na bieżąco monitorowany.


Dzień Matki za nami, przed nami Dzień Dziecka.

Z okazji dnia Matki i nadchodzącego Dnia Dziecka, Mamy i dzieci Wójt zaprasza na krótkie rejsy statkiem po Wiśle. „Komandor” rejsy statkiem pasażerskim będzie czekał na Was w porcie od godz. 12.00. (zgłoszenia prosimy kierować pod nr 506613534).

O godz. 15.00 wszyscy spotykają się na boisku przy ul. Włocławskiej (boisko Wisły Nowy Duninów). Tu Gks Fala i pozostali organizatorzy zaopiekują się dzieciakami. Zapewniają, że warto spędzić 1 czerwca z nimi.


Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19

syrenaPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuję, że w dniu 28 maja 2019 r.  w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19  między godz.  8.00 a 18.00 Wojewódzkie  Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomi syreny alarmowe wchodzące w skład Powiatowego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności.

Syreny uruchomione zostaną także w Soczewce i w Nowym Duninowie.

Dzień Matki

Wszystkim Mamom, mieszkankom gminy Nowy Duninów i tym, które nas odwiedzają życzę szczęśliwych dni, gorących serc dookoła i jak najmniej trosk.

Mirosław Krysiak

wójt gminy Nowy Duninów


Go to Top