Archive for Marzec, 2019

II Turniej Tenisa Stołowego za nami

Co można zrobić działając razem?

O naszej historii można tak:

Szukamy partnera

27.03.2019 r.

Gmina Nowy Duninów, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

  1. Cel projektu:

Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej realizowanych na rzecz osób niesamodzielnych . Treść ogłoszenia: pobierz plik pdf.


Dyskusja o tym gdzie miałby powstać klub seniora i kto mógłby być partnerem trwa.

O pogłębianiu Wisły.

Go to Top