Archive for Luty, 2019

Tłusty czwartek

Uwaga! 1 marca utrudnienia.

usc250Szanowni Państwo, w związku z wdrożeniem e-Dowodów na 1 marca 2019 r. (piątek) zostały zaplanowane prace techniczne. Systemy elektroniczne obsługujące Ewidencję Ludności oraz USC tego dnia nie będą działały. Pracownicy Urzędu Gminy nie będą mogli obsłużyć Państwa w sprawach meldunkowych, w sprawach aktów stanu cywilnego, przyjąć wniosków o wydanie dowodu osobistego.


Szczegóły pod nr. telefonu: 242610236 wew. 107.

Sprawozdania OSP.


Sprawozdania za 2018 rok składają kolejne organizacje pozarządowe.

Po OSP w Lipiankach, w ubiegłą sobotę Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyli strażacy z Dzierzązny. Jedni i drudzy mają się czym pochwalić. W ubiegłym roku uzyskali duże wsparcie m.in. od Marszałka Województwa Adama Struzika, Starosty Płockiego Mariusza Bieńka. Przydały się też środki z Ministerstwa. Podczas zebrań, w swoich wystąpieniach wszyscy podkreślali moc, jaką daje współpraca. Nie tylko w obrębie samych strażackich organizacji, także z PSP, ale współpraca z samorządem gminy, powiatu, województwa i każdym, kto chce pracować ze strażakami ochotnikami na rzecz mieszkańców. Każda z naszych trzech straży, dla lokalnej społeczności, w której działają, jest czymś wyjątkowym. Umocowanym w środowisku nie tylko historycznie, ale dzięki wielu inicjatywom podejmowanym tu i teraz.
Zarówno w Lipiankach, jak i Dzierząznie dzięki strażakom wspieranym przez Adama Struzika i samorząd gminy powstają świetlice, które będą służyły lokalnej społeczności. Warto w tym miejscu zacytować wójta gminy, który w Dzierząznie powiedział m.in.: „(…) przez jeden rok udało się wydatkować z wkładem własnym 130 tys. zł. (…) Pamiętamy czasy, gdy skarbnik czytając sprawozdanie – na koncie zostało 20 zł, wydatkowaliśmy 100 zł ….” Pamiętamy, ale niekoniecznie chcemy, żeby wróciły.
Dziś nie tylko OSP Nowy Duninów może szczycić się przytulną salą. Jeśli ktoś pamięta remizę w Dzierząznie sprzed kilku lat, ta dzisiejsza w niczym jej nie przypomina. Przygotujemy kilka aktualnych zdjęć, a teraz zapraszamy do obejrzenia wystąpienia wójta podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego w Dzierząznie.

=============================

Wszystkim strażakom: z Lipianek i Dzierzązny gratulujemy dobrego roku 2018. Czekamy na sprawozdanie OSP z Nowego Duninowa.


Wybory sołtysów i Rad Sołeckich

Jako pierwsze swojego gospodarza wybierze sołectwo Brwilno Dolne – Soczewka. Spotkanie odbędzie się 4 marca w budynku szkoły w Soczewce. Przypominamy, że do tej pory sołtysem była tu pani Zofia Garwacka, dziś pracująca także jako Radna Rady Gminy.

Kolejne spotkanie wyborcze zaplanowane zostało na 5 marca (wtorek) w Duninowie Dużym pod adresem Duninów Duży 1. Tu od 2015 roku sołtysem jest Pani Anna Chrabąszcz.

7 marca odbędą się wybory w sołectwie Stary Duninów. Spotkanie pod adresem Stary Duninów 25. Dziś gospodarzem sołectwa jest Pani Anna Kalwasińska, która tak jak Pani Zosia, wypełnia również mandat Radnej Rady Gminy.

Dzień Kobiet, tj. 8 marca, swojego sołtysa i Radnych Sołeckich wybiorą mieszkańcy sołectwa Karolewo – Nowa Wieś. Nie ma jak dobre planowanie, prawda? Termin uzgadniał z wójtem dzisiejszy sołtys Wojciech Kijek. Spotkanie odbędzie się w wyremontowanej świetlicy sołeckiej.

soltysi

Wszystkie spotkania zaplanowane są na godz. 18.00.

Jeśli ktoś chciałby poznać szczegóły pozostałych spotkań wyborczych w sołectwach, zapraszamy do BIP lub do pobrania harmonogramu zebrań sołeckich pobierz plik pdf

Mały rekonesans? Proszę bardzo.

Pogoda ciągle wiosenna, więc wójtowi trudno usiedzieć za biurkiem. Harmonogram prac na najbliższe miesiące poukładany nie tylko w jego głowie. Jednym z ważniejszych tematów są oczywiście drogi. Więc skoro nie ma śniegu i mrozu, skoro nie pada deszcz, to sprzęt pracuje. Trzcianno i Jeżewo zrobione, część Starego Duninowa i Nowego Duninowa także.

Dziś prace trwają w Dzierząznie i Brwilnie Dolnym. Jutro zaplanowane są w Lipiankach i częściowo w Nowym Duninowie. Dalej Środoń, Brzezinna Góra, Kamion, Grodziska, Karolewo i dokończenie Starego Duninowa. Na jutro synoptycy zapowiadają deszcz, ale przecież mogą się mylić.

Go to Top